Súkromná tvorivá materská škola v Ružinove

Monika Kalinaj
Monika Kalinaj
učiteľka

 Moje meno je Monika, mám 26 rokov, pochádzam zo Spišskej Novej Vsi a v Bratislave žijem už niekoľko rokov.

Mám vyštudované bakalárske štúdium na UK v Bratislave- odbor špeciálna pedagogika (poruchy učenia, správania a zrakovo postihnutí), pričom si momentálne dokončujem magisterské štúdium externou formou (poruchy učenia, správania a mentálne postihnutí). Skúsenosť v súkromnej materskej škole mám viac ako 5 ročnú v škôlke/jasličkách.

Tento učiteľský smer som si vybrala už v útlom školskom veku, pretože môj vzťah k deťom bol vždy veľmi pozitívny. Rozdávať deťom lásku, radosť, porozumenie a pozorovať to ako sa rozvíjajú a napredujú, je pre mňa veľmi naplňujúce. Nikdy ma neprestane fascinovať tá detská bezprostrednosť, úprimnosť, zvedavosť či radosť z úplných maličkostí.

Považujem sa za veľmi priateľskú a radostnú osobnosť, ktorá chce priniesť pozitívnu energiu do každého nového dňa.

Tvorivosť a kreativita je moja silná stránka.

Verím, že budem pozitívnym prínosom pre škôlku Talentovo a že nás s detičkami čaká množstvo dobrej zábavy a veľmi rada im odovzdám moje skúsenosti a lásku