O nás

Talentovo ponúka


O nás:
Sme tvorivá súkromná materská škola a jasle od veku 18 mesiacov do 6 rokov a zameriavame sa na rozvoj talentov a kreativity u detí.
U nás budeme vaše deti veľmi radi viesť k tomu, čo sa im bude páčiť a čo ich najviac zaujme. Inštruktori nám vždy dávajú spätnú väzbu z každého krúžku a na základe toho a tiež spätnej väzby pani učiteliek vyhodnotíme s rodičmi, ktorý krúžok sa vášmu dieťatku najviac páči a v čom by chcel napredovať. Samozrejme, môže navštevovať aj viacero krúžkov naraz.
Máme 3 triedy, takže deti sú rozdelené podľa veku a preto sa im v každej triede pani učiteľky venujú individuálne podľa ich zručností k danému veku. V tej najstaršej triede máme aj predškolskú prípravu. Pracujeme podľa osnov školského vzdelávacieho programu. Rodičia obdržia každý deň od pani učiteliek aj denný sumár, kde majú ešte lepší prehľad o tom, čo ich dieťa robili počas dňa.
 
V prvom rade je pre nás najdôležitešie, aby sme deti vychovávali s láskou, aby do škôlky chodili každé ráno s radosťou.
 
Naša škôlka poskytuje množstvo krúžkov a tvorivých činností na rozvíjanie kreativity u detí či už formou tanca, hudby, maľovania alebo pri každodenných tvorivých činnostiach.
 
Krúžky:
Každý týždeň máme pravidelne u nás v škôlke s externými inštruktormi hodinu gymnastiky s Happy Kids, tanečnú hodinu v spolupráci s Mirkou Kosorínou a jej tanečnou školou -  Smiem prosiť?, súkromné hodiny klavíra u nás v škôlke so známym klaviristom Martinom Králom, tanečný krúžok pre najmenších zábavnou formou s našou pani učiteľkou.
 
Otvorili sme novú hudobnú triedu s množstvom hudobných nástrojov, v letných a zimných mesiacoch absolvujeme kurz plávania, korčuľovania a mnoho iných.
 
Výučba cudzieho jazyka:
Vyučujeme v slovensko – anglickom jazyku a to na dennej báze pri všetkých aktivitách. Pridali sme aj nový krúžok anglického jazyka navyše pre každú triedu raz do týždňa.
 
Učíme deti od malička ako pomáhať druhým, a preto sa zapájame do rôznych charitatívnych akcií na pomoc deťom a zvieratkám.
 
Logopédia v škôlke:
V prípade potreby máme vlastnú logopedičku, ktorá má s deťmi individuálne sedenie počas pobytu v škôlke po dohode s rodičmi počas pobytu v škôlke.
 
Saunovanie:
V zimných mesiacoch máme k dispozícii v našej škôlke saunu, ktorá pomáha deťom pri budovaní imunity. 
 
V areáli škôlky máme veľký vynovený dvor s preliezkami, hojdačkami a pieskoviskom, ktoré samozrejme spĺňajú všetky technické normy. V letných mesiacoch využívame aj našu krytú terasku na dvore, kde majú deti priestor na tvorenie, malovanie a hranie sa.
 
Výlety a podujatia v škôlke:
Pravidelne raz mesačne organizujeme aj rôzne výlety mimo škôlky, divadelné predstavenia, robíme tematické návštevy povolaní a mnoho iných.