Súkromná tvorivá materská škola v Ružinove

Petra Körmöczyová

Petra Körmöczyová 

odborná pedagogička

 

Moje meno je Petra a pochádzam zo Žiaru nad Hronom, aktuálne však žijem v Pezinku. Vždy som vedela, že práca s deťmi je to, čo bude v mojom živote zároveň aj mojim poslaním, a preto som vyštudovala na Pedagogickej fakulte UK v BA  odbor Učiteľstvo psychológie a biológie. Následne som  tento rok  ukončila ďalšie štúdium na Strednej odbornej pedagogickej škole Bullovej v BA – učiteľstvo pre materské školy aby som sa ešte viac priblížila predprimárnemu vzdelávaniu v škôlke.

Hneď po ukončení vysokoškolského štúdia som nastúpila ako učiteľka do súkromnej materskej školy v Bratislave, kde som pracovala 4 roky a zistila som, že práca s deťmi v predškolskom veku je pre mňa to pravé. Práca s deťmi je niečo, čo ma skutočne napĺňa a mojim hlavným cieľom je, aby sa z detí stali samostatné, zodpovedné osobnosti, ktoré dokážu uvažovať, vcítiť sa do pocitov ostatných, ktoré sa radi smejú a dokážu sa tešiť z maličkostí. Počas viacerých rokov praxe v materskej škole som získala skúsenosti s deťmi vo veku od 2 - 6 rokov a v roku 2019 som úspešne pripravila všetky deti v predškolskej príprave po absolvovaní testovania do základných škôl. Pri práci s deťmi využívam aj aktívne anglický jazyk a absolvovala som aj kurzy pri výchove detí a chcem sa aj naďalej venovať sebavzdelávaniu.

Snažím sa, aby sa deti tešili každý deň do „škôlky“, aby počas dňa prežili veľa zábavy a popritom sa niečo nové dozvedeli  a zdokonalili sa v tom, čo im je blízke. S deťmi sa rada rozprávam, vediem ich k samostatnému mysleniu, k tomu, aby bádali, spoznávali svet okolo seba, a tak zisťovali všetko, čo je pre ne potrebné. Snažím sa byť deťom vždy tou osobou, na ktorú sa môžu spoľahnúť a môžu jej dôverovať.

Veľmi sa teším, že som dostala možnosť pracovať v TALENTOVE. Je to materská škola, ktorá ponúka deťom široké spektrum podnetov s ohľadom na ich záujmy a to je niečo, čo si veľmi cením.