Súkromná tvorivá materská škola v Ružinove

Saunujeme

Saunujeme v talentove

Ak máte záujem, aby Vaše dieťatko saunovalo, hodiny sauny pripravujeme každý piatok doobeda! Naša sauna pre deti má len 50°C, takže je prispôsobená deťom. Pobyt dieťaťa v saune treba regulovať podľa jeho nálady.
 Ľudia si prevažne saunu spájajú s veľkou teplotou okolo 100°C. To je pravá sauna pre dospelých, v žiadnom prípade takáto sauna nie je vhodná pre malé deti. Navykanie si dieťaťa na saunovanie vyžaduje postupné privykanie od nižších teplôt a kratších pobytov, postupne k vyšším teplotám a dlhšiemu pobytu. Dĺžka pobytu v saune by sa nemala merať časom, ale pocitmi. Takže keď je dieťa nespokojné, okamžite opustiť potnú miestnosť.

Prosim, prineste dieťatku: 1. osušku 2. županček 3. šlapky