Súkromná tvorivá materská škola v Ružinove

Zuzana Paličková

Zuzana Paličková
 odborná pedagogička

 


Vyštudovala som Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Bratislave. Po maturite som rok pracovala na foniatrickom oddelení - deti s poruchami sluchu, hlasu a reči v bývalej nemocnici na Zochovej ulici. Ovládam plynule anglický jazyk, ktorý sa snažím odovzdávať ďalej ďeťom.

Po materskej dovolenke som sa zamestnala v bilingválnom detskom centre, kde som pracovala ako aupair, súkromne pripravovala deti do školy - rozvoj grafomotoriky a organizovala letné tábory. Prečo som sa rozhodla byť práve učiteľkou ? Veľmi ma teší, keď vidím výsledok mojej práce.

Mojím cieľom je odovzdať deťom nové poznatky a vedomosti a dať im pocit istoty a bezpečia, čo je v detskom veku veľmi dôležité. Taktiež je pre mňa najväčšia odmena vidieť ich prichádzať do škôlky s úsmevom a odchádzať len s peknými zážitkami.