Súkromná tvorivá materská škola v Ružinove

Zuzana Strmeňová

Zuzana Strmeňová
odborná pedagogička

 


Volám sa Zuzana a pochádzam zo Zvolena. Vyštudovala som psychológiu v Bratislave na Univerzite Komenského, na ktorej som absolvovala i doplnkové pedagogické štúdium. Od septembra 2021 študujem ďalšie doplnkové pedagogické štúdium pre predprimárne vzdelávanie. Už počas štúdia som začala pracovať v súkromnej materskej škole, kde som pracovala ako pani učiteľka. Pracovala som aj ako psychológ v centre poradenstva s deťmi a dospelými.
K práci s deťmi ma to ťahá už od nepamäti. Počas štúdia som sa ako animátor zúčastňovala detských táborov, chodila som opatrovať deti do rôznych rodín. Deti sú pre mňa zdrojom energie, radosti, kreativity. V kontakte s deťmi, ma baví to, že každý deň je niečím výnimočný. Deti si vždy nájdu spôsob, ako mi vyčariť úsmev na tvári. K deťom sa snažím pristupovať s láskou, rešpektom a pochopením. Je pre mňa dôležité prijímať ich také, aké sú.
           Rada na sebe pracujem a rada sa vzdelávam, preto v záujme skvalitnenia mojich učiteľských zručností plánujem externe absolvovať pomaturitné štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy. Nepochybujem o tom, že za týmto vzdelávaním budú nasledovať ďalšie.
Veľmi sa teším príležitosti byť učiteľkou v materskej škole Talentovo. Verím, že budem pre škôlku veľkým prínosom aj z pohľadu práce psychologičky a pre prípad potreby budem nápomocná. Teším sa, že môžem pracovať s detičkami a to v príjemnom priestore i kolektíve.